Výpočet těžiště modelu letadla


aerodynamický střed(AC), těžiště(CG), střední aerodynamická tětiva(MAC), neutrální bod(NP), plošné zatížení a rozpětí křídel
hloubka kořene křídla (A):
mm
hloubka konce křídla (B):
mm
šípovitost křídla (S):
mm
polovina rozpětí křídla (Y):
mm
hloubka kořene ocasní plochy (AA):
mm
hloubka konce ocasní plochy (BB):
mm
šípovitost ocasní plochy (SS):
mm
polovina rozpětí ocasní plochy (YY):
mm
vzdálenost hrotů křídel (D):
mm
typ stabilizační plochy VOP*:
zvol statickou rezervu %, pak
střední aerodynamická tětiva MAC
=mm
šípovitost v bodě MAC (C)
=mm
vzdálenost MAC od kořene (d)
=mm
vzdálenost od hrotu po AC
=mm
vzdálenost od hrotu po NP
=mm
vzdálenost od hrotu po CG
=mm
plocha křídla
=mm2
plocha stabilizátoru
=mm2
Wing Aspect Ratio
=
Tail Volume Ratio, Vbar
=
*zvolte nižší hodnotu účinnosti VOP, pokud je příliš blízko odtokové hraně hlavního křídla, nebo pokud je VOP kryta tlustým trupem
Výpočet těžiště modelu letadla - elektrolety.com
Aby byly modely letadel při letu stabilní v podélném směru, musí jejich těžiště CG ležet před neutrálním bodem NP. Tato vzdálenost je tvořena statickou rezervou, která je vyjádřena v procentech, dle střední aerodynamické tětivy MAC. Tato statická rezerva by měla ležet mezi 5 až 15 procenty.
Nízká statická rezerva snižuje podélnou stabilitu, ale zvýší účinnost kormidel. Naopak vyšší statická rezerva, zvyšuje podélnou stabilitu, ale snižuje účinek výškovky. Přehnaně vysoká statická rezerva způsobí, že je model těžký na hlavu, to může vést ke ztrátě vlivu výškovky při vzletu a přistání. Příliš nízká statická rezerva, způsobí že je model těžký na ocas. To povede k náchylnosti na přetažení výškovky, zejména na nízkých rychlostech a během přiblížení na přistání.

Výpočet plošného zatížení křídla

plocha křídla : in2 dm2
hmotnost modelu :
oz g
CL
plošné zatížení :
oz/ft2 g/dm2
pádová rychlost:
mph km/h
Zdroj tohoto výpočtu
Povídání o létání
Please Tell Your Friends about the Aircraft Proving Grounds
National Association of Scale Aeromodelers' Web
R/C flying clubs of Eastern North Carolina