Tabulka odbourávání alkoholu z těla

Kalkulace obsahu alkoholu v krvi v promile Pivo - malé (330 ml), velké (500 ml); 5 % alkoholu
Víno - (150 ml); 10-12 % alkoholu
Vodka - (50 ml); 38-40 % alkoholu
Počet mililitrů požité tekutiny (ml):
Procento alkoholu (%):
Vaše hmotnost (Kg):
Počet hodin od konzumace alkoholu (h):
 
‰ alkoholu v krvi:
Doporučení:
VAROVÁNÍ! Protože hladina alkoholu je také závislá na mnoha individuálních faktorech, výše uvedené údaje NEMOHOU BÝT považovány za přesnou analýzu, ale jen odhad založený na statistikách. Podle českého práva není povolen žádný alkohol při řízení vozidel.
Následující tabulka ukazuje vývoj příznaků v závislosti na sérové hladině alkoholu.
0,30 - 0,50 ‰ Porucha pohybové koordinace, mírné problémy s kontrolou rovnováhy, euforie a snížená soudnost
0,50-0,69 ‰ Zhoršení efektivnosti pohybů (mírné snížení reflexů), zvýšené vzrušení a výřečnost a také snížení sebekontroly, chybný odhad vlastních schopností, vedoucí k chybnému hodnocení situace
0,77 ‰ Postižená entita získává "vlastní názor" na věc
0,80 - 2,0 ‰ Porucha rovnováhy a pohybových schopností, snížení prahu bolesti, redukce intelektových schopností, chybné porozumění a vyvozování chybných závěrů, prodloužení reakčního času, nápadná přecitlivělost, agresivní chování, sexuální stimulace, vzestup krevního tlaku, tachykardie
2,0 - 3,0 ‰ Problémy slovně se vyjádřit, výrazná porucha hybnosti a chůze, spavost, porucha sebekontroly (ve většině případů není možno zaznamenat jakékoli známky sebekontroly nebo koordinovaných pohybů)
3,0 - 4,0 ‰ Pokles krevního tlaku a tělesné teploty, zhoršení reflexů a závažná porucha vědomí, která může vyústit v koma
Více než 4,0 ‰ Hluboké koma, porucha vazo-konstrikce a dechového centra, které může být paralyzováno alkoholem - ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ STAV